حمید دارابی

بررسی شیوه های علمی نصب ؛ راه اندازی و نگهداری چیلرهای تراکمی

» علل کارکرد چیلرهای تراکمی آب خنک در فشار بالا :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٦
» علل کارکرد چیلرهای تراکمی آب خنک در فشار بالا :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٦
» ناگفته هایی درمورد کمپرسورهای اسکرال (حلزونی) :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٥
» نصب و راه اندازی چیلر قدم به قدم (بخش چهارم) :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٤
» نصب و راه اندازی چیلر قدم به قدم (بخش سوم) :: جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤
» نصب و راه اندازی چیلر قدم به قدم (بخش دوم) :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» نصب و راه اندازی چیلرها قدم به قدم (بخش اول) :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
» روش های کنترل فشار تقطیر چیلرهای آب خنک :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢